Српски владари

За време византијског цара Ираклија (640. г), Словенима је дозвољено насељавање балканских предела.
Тада Срби насељавају један део Балкана; ту оснивају српску државу.

Крајем XVII и у XVIII веку, Аустрија је водила ратове против Турске углавном на територији Србије; у овим ратовима Срби су на страни Аустрије, сматрајући да ће тако да се ослободе турског ропства. Таква обећања давали су им и аустријски цареви. Срби су учествовали у Аустро-турском рату 1683-1699; а када се Аустрија морала повлачити, дошло је до велике сеобе Срба 1690. године под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем у пределе Аустрије и Угарске. Албанска племена су примила ислам и у слободи – не плашећи се Турака насељавали српске пределе и домове. Аустријска управа је била много тежа од турске. Када је Петар Велики, руски цар, почео 1711. рат са Турцима, позвао је и Србе и друге хришћане у заједничку борбу. Крајем XVIII века почео је процес формирања српске државе. 1804. српски народ почиње самостално да се упушта у борбу с Турцима. Избијањем Првог српског устанка, Србија се бори за своју слободу, што јој и успева за време кнеза Михајла Обреновића.