XV век

Ресавска преписивачка школа

 

resavska_prepisivacka_skola
  • За кратко време саживота ктитора и манастира (1407-1427), у Ресави је учињено толико много, да она стоји као врло значајан и угледан споменик у историји наше културе. Јер ту је „учитељ српски”, граматик, преводилац и историчар Константин основао чувену правописну ресавску школу са циљем да се изврши исправка, услед многих превођења и нетачних преписивања погрешних текстова црквене књижевности и да се учини темељита измена дотадашњег правописа.

    Кoнстантинова расправа о томе како треба писати словенске књиге препоручила је једну врло компликовану ортографију, коју су познији писци усвојили и дуго користили. Без обзира на доцније критике овога рада, значајна је већ сама чињеница да је у Србији у  XV веку написан цео један спис о правопису и његовим правилима.  Али још већи и још значајнији је књижевни и преводилачки рад у Манасији. Све до пред крај XVII века наилази се на податке о нарочитом угледу превода и преписа из Ресавске школе.