Обилазио је горе, поља и пустиње…

…тражећи где би подигао обитељ, стан за ћутање. Нашавши најприкладније и најбоље, где је требало да буде дом, помоли се, прихвати се посла и постави темељ у име Свете тројице сведржавнога божанства.

– Константин Филозоф, Житије деспота Стефана Лазаревића

 • kroz oblake_1

  Локација

  У непосредној близини Деспотовца, на висоравни која се окомито спушта према речици Ресави, уздиже се манастир Манасија. У средњевековним изворима назива се Ресава, а име Манасија добија примат тек у новије време.

 • Црква Свете Тројице

  Духовним и симболичким значајем и положајем у манастирском насељу, црква посвећена Св. тројици представља његов средишњи објекат. Припада групи моравских споменика развијеног типа.

 • Фреске

  Живопис Манасије, иако тешко оштећен, спада у ред највећих домета средњовековног сликарства. Данас је сачувана само трећина: у олтару, у доњим зонама певница и западног дела наоса, у куполама.

Шест стотина година Манасије

ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ИСТРАЖИВАЊА И ЗАШТИТЕ


 • Средњевековна трпезарија

  После цркве, трпезарије су биле најзначајнија и најмонументалнија здања у манастиру. Трпезарија у Ресави налази се јужно од цркве, паралелно са њом. Иако знатно оштећена у горњим зонама, то је најбоље очувана грађевина првобитног манастирског насеља…

 • Археолошка истраживања

  2005. године су започета прва системска археолошка истраживања. Један од главних циљева било је дефинисање гробног укопа уз јужни зид западног травеја цркве, који је, према  навикама сахрањивања у средњевековној Србији, без изузетака намењен ктитору…

 • Први међународни витешки турнир

  У јединственом амбијенту задужбине деспота Стефана Лазаревића, манастиру Манасија, 25-27. августа 2015. године, одржан је први Међународни витешки турнир „Деспот Стефан Лазаревић“…